Tréneri


kategória

tréner

mladšia prípravkaMária Martinková

staršia prípravky

Kuzl Lukáš

mladší žiaci

Kuzl Lukáš

Mladší žiaci

KL

LukášKuzl

trener

staršia pripravka

KL

LukášKuzl

trener

mladšia pripravka

MM

MáriaMartinková

trener