Informácie o klube

4_20240201_210459.jpg

Klub začal na florbalovej mape pôsobiť v roku 2017, keď zakladateľ klubu Mgr. Lukáš Kuzl prevzal na škole ZŠ. A. Bagara florbalový krúžok detí. V tom istom roku sa klub zapísal do slovenského zväzu florbalu a začal pôsobiť v jeho súťažiach. Momentálne máme v klube okolo 35 registrovaných členov rozdelených do troch súťažných kategórii. Tréningy prebiehajú na ZŠ. A. Bagara a mestskej telocvični.