Prostredníctvom tréningov „všeobecnej pohybovej prípravy„ chceme naučiť deti vnímať šport a pohyb ako spôsob trávenia voľného času. Niečo, čo ich baví, čo robia rady v kolektíve kamarátov alebo so svojimi blízkymi.

Pri výchove detí nedochádza k nesprávnym pohybovým návykom, zlému držaniu tela a preťažovaniu organizmu. Vďaka pravidelnému pohybu s prihliadaním na zdravý vývin dieťaťa chceme všestranne rozvíjať ich pohybové schopnosti – vytrvalosť, obratnosť, zmysel pre tímového ducha a fair-play.

Momentálne sú tréningy pozastavené

Prihlásiť sa možete telefonicky, emailom (u trénera alebo u nás) alebo prídite na tréning 

Tréner

Mgr. Radek Enčev

Naši partneri