Čo s letom? Čo s deťmi počas prázdnin? Ako ich motivovať k pohybu? Prečo už nie je pre nich atraktívne a zaujímavé sa hrať? Vedia vytvoriť ešte vôbec kamarátske vzťahy? Vedia zvládať svoje emócie? Ak si taktiež dávate túto otázku a neviete odtrhnúť svoje deti od smartphonov a počítačových hier, prihláste ich k nám.

Pre tých čo radi trávia svoj voľný čas aktívne v kruhu kamarátov a šport je pre nich hlavne zábavou každoročne organizujeme denné i pobytové športové tábory, kde sa leto nesie v duchu športových súťaží, hier, rozvoja športových zručností či kondície. U detí sa snažíme nenásilným spôsobom vzbudzovať záujem o šport, zdravý životný štýl a rozvíjať ich spoluprácu v tíme či spoločnosti. To všetko je okorenené riadnou dávkou zábavy, zážitkov a aktívneho odpočinku.

Ak máš rád pobyt v prírode a lákajú ťa výzvy, zbaľ kufre a vydaj sa s nami spoznávať rôzne kúty Slovenska. Čaká ťa plno dobrodružstiev, adrenalínu a nových skúseností s outdoor aktivitami.

Naši partneri