Street-Florbalový turnaj

20.9.2020

Miesto: ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice

Turnaj sa hrá podľa florbalových pravidiel na vonkajšom špecializovanom povrchu na malé bránky. Na ihrisku hrajú proti sebe 3 hráči z každého tímu. Hrací čas je 10 min/jeden polčas a medzi polčasmi je 5 min prestávka. Maximálny počet tímov je 6 (v jednom tíme môže byť neobmedzený počet hráčov). Štartovné na hráča je 6€ so zabezpečeným pitným režimom a občerstvením. Je potrebné, aby si prihlásil každý hráč z týmu.

Prihlásenie trvá do 11.9.2020 (vrátane). Štartovné je treba uhradiť prevodom na bankový účet najneskôr do 11.9.2020 :

IBAN: SK7409000000005107550064

Kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Tešíme sa na Vás. Revel sport club.

Na našej facebookovej stránke budeme aktualizovať prihlásený počet tímov.

 Rozpis zápasov: