Cieľom je zabezpečenie tréningovej prípravy detí a mládeže či už v rámci voľno-časových aktivít –tréningy „POHYBOVEJ PRÍPRAVY, alebo v rámci organizovaného športu do ktorého je náš klub zapojený – FUTBAL, FLORBAL.

    Našou víziou je zabezpečiť primeranú športovú prípravu s prihliadaním na všestranný a zdravý pohybový vývin dieťaťa v spojitosti s budovaním špecifických pohybových zručností v oblasti rôznych športov. Tých, ktorí sa chcú venovať organizovanému športu, čaká množstvo zážitkov z turnajov, zápasov, sústredení a možno z nich časom vyrastú profesionálny športovci. V inom prípade sa môžete pripojiť na nejaký z našich výjazdov a zmerať si sily na rôznych pretekoch neregistrovaných športovcov, ktorých sa chceme zúčastňovať.

   Prihlásením dieťaťa do „klubu„ budú mať členovia možnosť využitia rôznych benefitov, keďže do aktivít chceme vtiahnuť čo najširšiu vrstvu verejnosti. Pre členov budú na pravidelnej báze organizované rôzne akcie, podujatia, výlety, tréningy a to nie len pre deti, ale aj dospelých.

Mgr. Lukáš Kuzl

Kontaktná osoba

Telefón: +421 911 321 399

E-mail: lukaskuzl@gmail.com

 

Lukášov

VŠEOBECNÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA