Naše O.Z. sa zameriava na organizáciu kurzov najmä pre deti predškolského veku a deti prvého stupňa ZŠ. Kurzy sa realizujú v športoch plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, in-line korčuľovanie. 

Tieto športy sú neoddeliteľnou súčasťou aktívneho odpočinku a tak môžu detičky naučené pohybové zručnosti využiť aj vo svojom voľnom čase.

Taktiež vo veľkej miere ovplyvňujú psychomotorický vývoj človeka a prispievajú k jeho emočnému a fyzickému vyžitiu a rozvoju spolupráce v tíme a spoločnosti.

Kurzy sú realizované v týždenných intervaloch, výhodou čoho je efektivita učenia pohybových zručností. Inštruktori využitím moderných didaktických metód, postupov a použitím rozličných pomôcok hravou formou prispôsobenou potrebám budujú u detí pozitívny vzťah k športu, formujú ich osobnosť, rozvíjajú telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.

Naši partneri