Naše O.Z. sa zameriava na organizáciu kurzov najmä pre deti predškolského veku a deti prvého stupňa ZŠ. Kurzy sa realizujú v športoch plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, in-line korčuľovanie. Tieto športy sú neoddeliteľnou súčasťou aktívneho odpočinku a tak môžu detičky naučené pohybové zručnosti využiť aj vo svojom voľnom čase. Taktiež vo veľkej miere ovplyvňujú psychomotorický vývoj človeka a prispievajú k jeho emočnému a fyzickému vyžitiu a rozvoju spolupráce v tíme a spoločnosti.
Kurzy sú realizované v týždenných intervaloch, výhodou čoho je efektivita učenia pohybových zručností. Inštruktori využitím moderných didaktických metód, postupov a použitím rozličných pomôcok hravou formou prispôsobenou potrebám budujú u detí pozitívny vzťah k športu, formujú ich osobnosť, rozvíjajú telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.

Mgr. Lukáš Kuzl

Kontaktná osoba

Telefón: +421 911 321 399

E-mail: lukaskuzl@gmail.com

 

Lukášov

Plavecký kurz

Lyžiarsky kurz

In-line korčulovanie

Škola v prírode

Korčulovanie