Tábory majú charakter letného sústredenia. Aktivity a tréningy na tábore sú pripravované tak, aby u deti podvedome a zábavnou formou rozvíjali nielen všeobecné pohybové schopnosti, ale aj špecifické športové zručnosti podľa zamerania tábora k danému športu. Samozrejme nesmie chýbať relax, zábava a ostatne čo k letu patrí.

Termín/ miesto:     Pripravujeme

Zameranie: Kondično – Florbalový

Požadovaný vek: 7-12 rokov

Cena: 85 €

V cene: obedy, pitný režim, vstupné poplatky v rámci programu, kvalifikovaný a odborný dozor,
poistenie, prekvapenie

Kontaktná osoba

Mgr. Lukáš kuzl

+421 911 321 399

lukaskuzl@gmail.com

Prihlásiť sa možete telefonicky, emailom (u Lukáša alebo u nás)

Naši partneri