V našom klube si dieťa vie prejsť výcvikom od pred-plaveckej prípravy až po športové plávanie. Kurzy realizujeme v meste Trenčín a Trenčianske Teplice a sú určené pre deti od 4 rokov. Deti sú počas kurzov rozdelené do piatich úrovni podľa miery ovládania jednotlivých plaveckých zručností.

Je len na vás a na chuti vášho dieťaťa kam až sa chce v plávaní posunúť. Na uľahčenie orientácie pre prihlásenie sa na kurz a teda toho čo by malo vaše dieťa v danej úrovni ovládať prinášame v ďalšom opise.

 • povinnosť používať plaveckú čapicu (dieťa ju obdrží na začiatku kurzu, v prípade, že ešte našu čapicu nemá)
 • dĺžka kurzu a počet lekcií je s výnimkou sviatkov a prázdnin
 • vymeškané lekcie sa nenahrádzajú
 • plávanie prebieha súvisle od mesiaca október až po mesiac jún, minimálny počet lekcii po prihlásení na kurz je 10.

Kurzy plávania sú momentálne zastavené.

Kontaktná osoba

Mgr. Lukáš kuzl

+421 911 321 399

lukaskuzl@gmail.com

Úrovne

Úroveň 1, žltá

 • prvé kontakty s vodou, dieťa sa bojí vody, pobyt vo vodnom prostredí je mu neznámy
 • učí sa ponoriť pod vodu a vyloviť predmet, dýchať do vody, skočiť do vody nohami napred, vznášať sa na hladine a splývať v polohe znak/kraul, prvé náznaky práce DK (nôh)

Úroveň 2, oranžová

 • dieťa sa nebojí ponoriť pod hladinu a vynoriť predmet z dna bazéna, vie sa orientovať vo vodnom prostredí
 • vie splývať v polohe kraul/znak, dýchať do vody v pokoji i v pohybe
 • ovláda prácu DK, prvé náznaky práce HK

Úroveň 3, červená

 • dieťa vie skočiť do bazéna (aj hlavou napred) a samo doplávať k brehu
 • ovláda prácu DK a HK
 • učí sa tieto plavecké zručnosti ovládať v súhre, prvé náznaky plaveckého štýlu kraul/znak, je schopne takto preplávať vzdialenosť 10 m

Úroveň 4, zelená

 • dieťa ovláda súhru DK a HK
 • dieťa je schopné samo skočiť hlavou napred do bazéna a preplávať plaveckým štýlom kraul (znak) vzdialenosť 20 m a viac
 • z dieťaťa „neplavca“ sa stáva dieťa „plavec“

Úroveň 5, modrá

 • dieťa ovláda plavecký štýl kraul/znak a dokáže takto plávať aj na dlhšie vzdialenosti
 • dieťa pokračuje v zdokonaľovaní naučených plaveckých zručností sa učí nové plavecké zručnosti ako plavecký štýl prsia, obraty, štarty
 • tréning má prvky športového plávania

Úrovne

Úroveň 1, žltá

 • prvé kontakty s vodou, dieťa sa bojí vody, pobyt vo vodnom prostredí je mu neznámy
 • učí sa ponoriť pod vodu a vyloviť predmet, dýchať do vody, skočiť do vody nohami napred, vznášať sa na hladine a splývať v polohe znak/kraul, prvé náznaky práce DK (nôh)

Úroveň 4, zelená

 • dieťa ovláda súhru DK a HK
 • dieťa je schopné samo skočiť hlavou napred do bazéna a preplávať plaveckým štýlom kraul (znak) vzdialenosť 20 m a viac
 • z dieťaťa „neplavca“ sa stáva dieťa „plavec“

Úroveň 5, modrá

 • dieťa ovláda plavecký štýl kraul/znak a dokáže takto plávať aj na dlhšie vzdialenosti
 • dieťa pokračuje v zdokonaľovaní naučených plaveckých zručností sa učí nové plavecké zručnosti ako plavecký štýl prsia, obraty, štarty
 • tréning má prvky športového plávania

Úroveň 2, oranžová

 • dieťa sa nebojí ponoriť pod hladinu a vynoriť predmet z dna bazéna, vie sa orientovať vo vodnom prostredí
 • vie splývať v polohe kraul/znak, dýchať do vody v pokoji i v pohybe
 • ovláda prácu DK, prvé náznaky práce HK

Úroveň 3, červená

 • dieťa vie skočiť do bazéna (aj hlavou napred) a samo doplávať k brehu
 • ovláda prácu DK a HK
 • učí sa tieto plavecké zručnosti ovládať v súhre, prvé náznaky plaveckého štýlu kraul/znak, je schopne takto preplávať vzdialenosť 10 m

Naši partneri