Vedenie

Mgr. Lukáš Kuzl

Riaditeľ

 • absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
 •  učiteľ lyžovania skupiny B
 •  tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
 • florbalová licencia „D“ – tréner v príprave
 • tréner futbalu, UEFA Grassroots „C“ licencia
 •  držiteľ preukazu plavčík záchranár
 •  osvedčenie pre prácu s mládežou
 • kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠ
 • tel.č.: +421 911 321 399
 • Email: lukaskuzl@gmail.com

Milan Stuhl

Člen výkonného výboru

 • študent Vysokej Školy A. Dubčeka v Trenčíne, odbor politológia
 • florbalová licencia „D“ – tréner v príprave

Martin Gažo

Marketing

 • Študent Fakulty manažmentu a Fakulty telesnej výchovy a športu, športový manažment
 • tréner futbalu
 • držiteľ preukazu plavčík záchranár

Tréneri:

Športový klub

Mgr. Lukáš Kuzl

Florbal, Futbal, Lyžovanie, Plávanie, In-line korčulovanie

 • absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
 •  učiteľ lyžovania skupiny B
 •  tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
 • florbalová licencia „D“ – tréner v príprave
 • tréner futbalu, UEFA Grassroots „C“ licencia
 •  držiteľ preukazu plavčík záchranár
 •  osvedčenie pre prácu s mládežou
 • kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠ
 • tel.č.: +421 911 321 399
 • Email: lukaskuzl@gmail.com

Milan Stuhl

Florbal

 • študent Vysokej Školy A. Dubčeka v Trenčíne, odbor politológia
 • florbalová licencia „D“ – tréner v príprave

Martin Gažo

Futbal

 • Študent Fakulty manažmentu a Fakulty telesnej výchovy a športu, športový manažment
 • tréner futbalu
 • držiteľ preukazu plavčík záchranár

Mgr. Martin Valach

Plávanie, Korčulovanie, Futbal, Florbal

 • absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, učiteľstvo telesnej výchovy a občianskej náuky
 • absolvované kurzy: lyžiarsky, plavecký, záchrana topiaceho sa človeka 
 • trénerské skúsenosti: futbalový tréner mládeže v Petržalke, futbalový tréner mládeže v SDM Domino Bratislava U7, U8, U9 asistent trénera pri seniorskom A-tíme, florbalový tréner žiakov Dragons Bratislava

Mgr. Radek Enčev

Všeobecná športová príprava, Futbal

Mária Martinková

Športové aktivity

Mgr. Martin Valach

Plávanie, Korčulovanie, Futbal, Florbal

 • absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, učiteľstvo telesnej výchovy a občianskej náuky
 • absolvované kurzy: lyžiarsky, plavecký, záchrana topiaceho sa človeka 
 • trénerské skúsenosti: futbalový tréner mládeže v Petržalke, futbalový tréner mládeže v SDM Domino Bratislava U7, U8, U9 asistent trénera pri seniorskom A-tíme, florbalový tréner žiakov Dragons Bratislava

Martina Vedejová

Plávanie

 • inštruktorka pre pohybový sociálny a psychický rozvoj kojencov, batoliat a detí predškolského veku
 • absolvent vzdelávacieho programu zameraného na aktivity deti vo vodnom prostredí
 • kvalifikácia vodný záchranár, plavčík
  zakladateľka v Baby clube Bublina

Mgr. Lukáš Kuzl

Florbal, Futbal, Lyžovanie, Plávanie, In-line korčulovanie

 • absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
 •  učiteľ lyžovania skupiny B
 •  tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
 • florbalová licencia „D“ – tréner v príprave
 • tréner futbalu, UEFA Grassroots „C“ licencia
 •  držiteľ preukazu plavčík záchranár
 •  osvedčenie pre prácu s mládežou
 • kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠ
 • tel.č.: +421 911 321 399
 • Email: lukaskuzl@gmail.com

Dominika Šimúnová

Plávanie, In-line korčulovanie

 • študentka na Univerzite Komenského, Pedagogická fakulta, odbor Pred-primárna pedagogika
 • spolupráca s Baby klub Bublina, Penguin sport club a Revel sport club
 • tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
 • kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠ

Nina Cmarková

Plávanie

 • študentka vysokej školy
 • trénerka športu plávanie III
 • rozhodca plávania II stupeň

Mgr. Ondrej Kubala

Plávanie, Korčulovanie, Lyžovanie

 • absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor telesnej výchovy a občianskej náuky
 • dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja
 • inštruktor lyžovania
 • školiteľ medzinárodného programu DofE
 • zakladateľ SHOK Bánovce nad Bebravou (Športovo herný a Outdoorový klub)

Animátory tábory

Tatiana Čáková

Tábory

 • absolventka Pedagogickej akadémie,
 • 1.atestácia
 • držiteľka osvedčenia pre prácu s mládežou
 • absolventka inštruktorského kurzu plávania
 • kurz tanečnej prípravy
 • osvedčenie o výchove k prosociálnemu správaniu a problematike šikanovania vo výchove mimo vyučovania
 • práca vo výchovno -preventívnom programe zameranom na sociálno-emocionálny rozvoj detí “ Druhý krok“
 • absolventka vzdelávania „Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach“

Mgr. Ondrej Kubala

Plávanie, Korčulovanie, Lyžovanie

 • absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor telesnej výchovy a občianskej náuky
 • dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja
 • inštruktor lyžovania
 • školiteľ medzinárodného programu DofE
 • zakladateľ SHOK Bánovce nad Bebravou (Športovo herný a Outdoorový klub)

Mgr. Martin Valach

Plávanie, Korčulovanie, Futbal, Florbal

 • absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, učiteľstvo telesnej výchovy a občianskej náuky
 • absolvované kurzy: lyžiarsky, plavecký, záchrana topiaceho sa človeka 
 • trénerské skúsenosti: futbalový tréner mládeže v Petržalke, futbalový tréner mládeže v SDM Domino Bratislava U7, U8, U9 asistent trénera pri seniorskom A-tíme, florbalový tréner žiakov Dragons Bratislava

Mgr. Lukáš Kuzl

Florbal, Futbal, Lyžovanie, Plávanie, In-line korčulovanie

 • absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
 •  učiteľ lyžovania skupiny B
 •  tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
 • florbalová licencia „D“ – tréner v príprave
 • tréner futbalu, UEFA Grassroots „C“ licencia
 •  držiteľ preukazu plavčík záchranár
 •  osvedčenie pre prácu s mládežou
 • kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠ
 • tel.č.: +421 911 321 399
 • Email: lukaskuzl@gmail.com

Petra Lutková