Cieľom in-line kurzu je osvojiť si manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie, jazdu v pred a zatáčanie, brzdenie, zastavenie. Pre zdatnejších prekladanie vpred. Možnosť zapožičania in-line výstroja.

Prihlásiť sa možete telefonicky, emailom (u Lukáša alebo u nás) 

Kontaktná osoba

Mgr. Lukáš kuzl

+421 911 321 399

lukaskuzl@gmail.com

Galéria

Naši partneri