Našou prvou súťažnou sezónou sa stala sezóna 2019/2020, kedy sme po urputnom boji dokázali prihlásiť do súťaže mužstvo staršej prípravky. Dúfame, že situácia do budúcna sa bude zlepšovať a my budeme môcť postupne napĺňať naše futbalové vízie.

V súťažiach pôsobí družstvo:

  •  staršia prípravka

Prihlásiť sa možete telefonicky, emailom (u trénera alebo u nás) alebo prídite na tréning 

Tréner

Mgr. Radek Enčev

Galéria

Naši partneri