Našou prvou súťažnou sezónou sa stala sezóna 2019/2020, kedy sme po urputnom boji dokázali prihlásiť do súťaže mužstvo staršej prípravky. Dúfame, že situácia do budúcna sa bude zlepšovať a my budeme môcť postupne napĺňať naše futbalové vízie.

V súťažiach pôsobí družstvo:

– staršia prípravka

Mgr. Lukáš Kuzl

Vedúci trénerov

Telefón: +421 911 321 399

E-mail: lukaskuzl@gmail.com

 

Lukášov

Prihlásenie

Prihlásenie na tel.č.: +421 911 321 399