Podprte nás, vašimi 2%

Ahojte Reveláci,
aj v tomto roku nás čaká veľa práce, nových výziev, cieľov a vízií.
Sme radi, že aj vďaka Vášmu neutíchajúcemu záujmu o naše služby môže náš klub napredovať a my môžeme aj naďalej tvoriť aktivity pre Vás a Vaše deti. Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete darovať Vaše 2% z daní práve nám. Pomôžete tak prispieť k skvalitneniu našich služieb a k spokojnosti všetkých detičiek.

V záujme napredovania nášho klubu chceme darované peniaze použiť na:

– nákup tréningových pomôcok
– nákup materiálno – technického vybavenia
– trénerské školenia a kurzy

Mgr. Lukáš Kuzl

Kontaktná osoba

Telefón: +421 911 321 399

E-mail: lukaskuzl@gmail.com

 

Lukášov

ako postupovať ?

Zamestnanci – príjem len zo závislej činnosti, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ.

Živnostníci (typ B) a právne subjekty (typ PO)

  • v prípade darovania 2% si uvádzajú údaje do svojho podávaného daňového priznania.

Takisto sa to týka zamestnancov, ktorí si podávajú svoje daňové priznanie (typ A – príjem od viacerých zamestnávateľov).

  • Týmto stačí oznámiť presný názov Našej organizácie, IČO a adresu, ktorú vpíšu na predposlednej strane daňového priznania.
  • Naše údaje:

Revel Sport Club o.z.

Adresa: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice

IČO: 50008081

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK7409000000005107550064 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)