ŠKOLY & ŠKÔLKY

Naše O.Z. sa zameriava na organizáciu kurzov najmä pre deti predškolského veku a deti prvého
stupňa ZŠ. Kurzy sa realizujú v športoch plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, in-line korčuľovanie.
Tieto športy sú neoddeliteľnou súčasťou aktívneho odpočinku a tak môžu detičky naučené pohybové
zručnosti využiť aj vo svojom voľnom čase. Taktiež vo veľkej miere ovplyvňujú psychomotorický
vývoj človeka a prispievajú k jeho emočnému a fyzickému vyžitiu a rozvoju spolupráce v tíme a
spoločnosti.

Kurzy sú realizované v týždenných intervaloch, výhodou čoho je efektivita učenia pohybových
zručností. Inštruktori využitím moderných didaktických metód, postupov a použitím rozličných
pomôcok hravou formou prispôsobenou potrebám budujú u detí pozitívny vzťah k športu, formujú ich
osobnosť, rozvíjajú telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.

Plávanie: (ZŠ A.Bagara, Trenčianske Teplice)

Plavecky výcvik prebieha na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach s ktorou máme veľmi dobrú
spoluprácu.

Cieľom výcviku je budovať pozitívny vzťah detí k vodnému prostrediu. Naučiť ich orientácii nad a
pod vodou, skákať do vody nohami napred, splývavé polohy na chrbáte a bruchu, dýchať do vody v
pokoji, v pohybe, potápanie a lovenie, osvojiť si základné plavecké pohyby horných aj dolných
končatín a ich súhru.
PLÁVANIE

PLÁVANIE


Lyžovanie

Kurz lyžovania organizujeme spravidla pobytovou formou v spolupráci so SKI ACTIV SCHOOL
Kubínska Hoľa.

Cieľom základného lyžiarskeho výcviku je osvojiť si: manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie,
prvé kroky a sklzy na lyžiach, obraty, výstupy, zjazd po spádnici a brzdenie, oblúk v pluhovom
postavení, jazdu na vleku.
LYŽOVANIE

LYŽOVANIE


Korčuľovanie (Trenčín, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou)

Cieľom základného výcviku je osvojiť si manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie po páde,
šmýkanie, kĺzanie, kráčanie, bežanie po ľade, obraty, jazdu vpred a brzdenie v pluhu. To všetko
hravou formou prostredníctvom rôznych cvičení ako je, tučniak, medveď, kolobežka, citrónik atď.
Zdatnejší korčuliari sa venujú zdokonaľovaniu jednotlivých prvkov či brzdeniu znožmo, jazdy vzad,
prekladania vpred a vzad.

Možnosť zapožičania korčuliarskeho výstroja.
KORČUĽOVANIE

KORČUĽOVANIE


In-line korčuľovanie

Cieľom in – line kurzu je osvojiť si: manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie, jazdu vpred a
zatáčanie, brzdenie, zastavenie. Pre zdatnejších prekladanie a jazdu vzad.

Možnosť zapožičania in – line výstroja.
IN-LINE KORČUĽOVANIE

IN-LINE KORČUĽOVANIE


Školy v prírode

Sme ideálnym miestom prepojenia vzdelávania a športových a iných zážitkov. Máme profesionálnych
pracovníkov s deťmi a mládežou, vieme pripraviť zaujímavý a plnohodnotný zážitok nielen pre žiakov.

Čistý vzduch, krásna príroda, lokalita podľa výberu a taktiež aj možností. Naši animátori budú nielen
priateľmi, ale aj sprievodcami všetkého a zabezpečia starostlivosť o malých žiačikov.
ŠKOLY V PRÍRODE

ŠKOLY V PRÍRODE