RODINNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ

   Každoročne, z pravidla ku dňu detí, pre Vás pripravujeme akciu pod názvom „Rodinný športový deň“. Akcia sa koná v areáli ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach. 

  Počas akcie v areáli školy prebiehajú športové aktivity zamerané pre deti, ich rodičov, ale aj celé rodiny či skupiny známych. Áno, ide hlavne o zábavu, aktívne využitý voľný čas so svojimi priateľmi, ktorý vám môže priniesť štipku adrenalínu či rivality, ale aj to k športu patrí. Hlavnou súťažnou disciplínou je „triatlon“ a „rodinný florbalový turnaj“, ktoré sú obohatené napr.  o „samostatné nájazdy na bránu“či atrakcie ako skákací hrad, maľovanie na trička a tvár, jazdu na štvorkolke atď.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Miesto: ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice

Dátum: máj 2020

Štartovné: dobrovoľné (výťažok z akcie je použitý na rozvoj a činnosť športového klubu)

Prihlásenie: prostredníctvom el. formulára , alebo na mieste podujatia

prihlasovací formulár tu: údaje sa aktualizujú

Časový harmonogram

8.30 – 9.30: registrácia účastníkov

9.00 – 9.45: ranný Fresh s Faifom a Luckou

10.00 – 12.00: detský triatlón (Bicykel, plávanie, beh)

Poznámka: V daný časový interval musí účastník absolvovať všetky tri disciplíny.

Môže ísť v ľubovoľnom poradí. O víťazovi rozhoduje výsledný čas so súčtu všetkých troch disciplín

(beh + plávanie + bicykel = výsledný čas).

12.00 – 13.00:

– obedňajšia pauza

– súťaž v kopaní jedenástok

– súťaž nájazdy na bránu

13.00: vyhodnotenie „triatlon“

14.00: rodinný florbalový turnaj

Poznámka: časový harmonogram, metráž disciplín aj rozdelenie vekových kategórii je orientačné,

v prípade potreby si Organizátor vyhradzuje právo informácie vychádzajúce z propozícii mierne meniť a  upravovať.

PROPOZÍCIE „TRIATLON“

Vekové kategórie:

kategória: do 5 rokov

kategória: 5 – 6 rokov

kategória:  7 – 8 rokov

kategória: 9 – 10 rokov

kategória: 11 – 12 rokov

kategória: 13 – 15 rokov

Kategória hobby: od 18 rokov

Disciplíny:

Bicykel: disciplína prebieha na hlavnej ceste pred základnou školou, dieťa musí mať počas preteku prilbu

I.– II. kategória: 0,5 km (1 kolo)

III. – IV. kategória: 1 km (2 kola)

V.– VI. Kategória, Hobby: 1,5 km (3 kola)

Beh: disciplína bude prebiehať na atletickom ovále v areáli základnej školy

I.– III. kategória: 200 m (1 kolo)

IV.– VI. Kategória, Hobby: 400 m (2 kola)

Plávanie: pláva sa v bazéne na ZŠ A. Bagara. Pláva sa voľným spôsobom (ide o to dostať sa z bodu A do bodu B, deti v prípade potreby môžu používať plavecké pomôcky ako napr. slíže, dosky, rukávníky,….)

I.– III. kategória: 12,5 m (1 dĺžka)

IV. – VI. Kategória, Hobby: 25 m (2 dĺžky)

PREHLÁSENIE

Zákonný zástupca Účastníka potvrdzuje, že zdravotný stav Účastníka podujatia zodpovedá jeho náročnosti a je ho schopný  absolvovať bez ujmy na svojom zdraví. Účastník podujatia sa musí riadiť všetkými pokynmi Organizátora a iných osôb, ktoré na priebehu podujatia s Organizátorom spolupracujú.

Zákonný zástupca Účastníka si je ďalej vedomý, že účasť na podujatí je na vlastné riziko a že Organizátor podujatia alebo osoby, ktoré na priebehu podujatia s Organizátorom spolupracujú , nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu na zdraví, škodu na majetku alebo inú ujmu vzniknutú v súvislosti s účasťou na podujatí alebo jeho sledovaním.

Účastník športovej aktivity organizovanej Revel sport klubom výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov Dieťaťa, ktoré organizátor spracúva v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, a to v rozsahu predpokladanom registráciou. Objednávateľ berie na vedomie, že účelom spracovania osobných údajov Objednávateľa, ako aj jeho Dieťaťa, je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so športovou aktivitou.

Účastník výslovne súhlasí s fotografovaním a natáčaním Seba a Dieťaťa pri športovej aktivite a následným využitím fotografií a videí na propagáciu športových aktivít organizovaných RSC, rovnako tak súhlasí so zverejnením fotografií na internetovej stránke www.revelsportclub.sk a na facebookovom a instagramovom profile organizátora. V prípade nesúhlasu informuje účastník osobne organizátora o nesúhlase s týmto bodom prehlásenia.

Účastník súhlasí, aby organizátor aj po ukončení akcie ďalej viedol vo svojom informačnom systéme osobné údaje Seba, ako aj Dieťaťa, a to pre prípad ďalšieho prihlásenia a aby mohol byť účastník organizátorom informovaný o pripravovaných športových aktivitách organizovaných Revel sport klubom. Objednávateľ je oprávnený konať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Proti tomuto bodu je taktiež možné sa odvolať osobne.

Súhlas s prehlásením vyjadríte podpisom pri registrácii na podujatie.

Revel sport club