PLAVECKÉ KURZY – PLAVECKÁ PRÍPRAVA

Vitajte v sekcii plavecká príprava. V našom klube si dieťa vie prejsť výcvikom od pred-plaveckej prípravy až po športové plávanie. Kurzy realizujeme v meste Trenčín a Trenčianske Teplice a sú určené pre deti od 4 rokov. Deti sú počas kurzov rozdelené do piatich úrovni podľa miery ovládania jednotlivých plaveckých zručností. Je len na vás a na chuti vášho dieťaťa kam až sa chce v plávaní posunúť. Na uľahčenie orientácie pre prihlásenie sa na kurz a teda toho čo by malo vaše dieťa v danej úrovni ovládať prinášame v ďalšom opise.

ÚROVEŇ 1/ žltá farba (základný plavecký výcvik)

 • prvé kontakty s vodou, dieťa sa bojí vody, pobyt vo vodnom prostredí je mu neznámy
 • učí sa ponoriť pod vodu a vyloviť predmet, dýchať do vody, skočiť do vody nohami napred, vznášať sa na hladine a splývať v polohe znak/kraul, prvé náznaky práce DK (nôh)


ÚROVEŇ 2/ oranžová farba (základný plavecký výcvik)

 • dieťa sa nebojí ponoriť pod hladinu a vynoriť predmet z dna bazéna, vie sa orientovať vo vodnom prostredí
 • vie splývať v polohe kraul/znak, dýchať do vody v pokoji i pohybe
 • ovláda prácu DK, prvé náznaky práce HK


ÚROVEŇ 3/ červená farba (základný plavecký výcvik)

 • dieťa vie skočiť do bazéna (aj hlavou napred) a samo doplávať k brehu
 • ovláda prácu DK a HK
 • učí sa tieto plavecké zručnosti ovládať v súhre, prvé náznaky plaveckého štýlu kraul/znak, je schopne takto preplávať vzdialenosť 10 m

UROVEŇ 4/ zelená farba (zdokonaľovací plavecký výcvik)

 • dieťa ovláda súhru DK a HK
 • dieťa je schopné samo skočiť hlavou napred do bazéna a preplávať plaveckým štýlom kraul (znak) vzdialenosť 20 m a viac
 • z dieťaťa „neplavca“ sa stáva dieťa „plavec“

UROVEŇ 5/ modrá farba (zdokonaľovací plavecký výcvik)

 • dieťa ovláda plavecký štýl kraul/znak a dokáže takto plávať aj na dlhšie vzdialenosti
 • dieťa pokračuje v zdokonaľovaní naučených plaveckých zručností sa učí nové plavecké zručnosti ako plavecký štýl prsia, obraty, štarty
 • tréning má prvky športového plávania

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV 

PLAVECKY VÝCVIK TRENČIANSKE TEPLICE
DEŇ DÁTUM CENA/10 lekcii ÚROVEŇ ŽLTÁ/ORANDŽOVÁ ÚROVEŇ ORANDŽOVÁ/ČERVENÁ ÚROVEŇ ZELENÁ/MODRÁ
PO 30.9.2019 – 25.5.2020 45 e 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00
STR 02.10.2019 – 27.5.2020 45 e 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00
PIA 04.10.2019 – 29.5.2020 45 e 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00
PLAVECKY VÝCVIK TRENČÍN
ŠTV 19.9.2019 – 23.6.2020 50 e 17.00 – 18.00

 

 • povinnosť používať plaveckú čapicu (dieťa ju obdrží na začiatku kurzu, v prípade, že ešte našu čapicu nemá)
 • dĺžka kurzu a počet lekcií je s výnimkou sviatkov a prázdnin
 • vymeškané lekcie sa nenahrádzajú
 • plávanie prebieha súvisle od mesiaca október až po mesiac jún, minimálny počet lekcii po prihlásení na kurz je 10.


  VEDÚCI PLAVECKÝCH INŠTRUKTOROV

  LUKÁŠ KUZL

  Všeobecné podmienky účasti na kurze:  Všeobecné podmienky – športové aktivity

  PRIHLÁSENIE NA KURZ  prebieha prostredníctvom tel. dohovoru 0911321399