REVEL sport club

Miesto, kde sa bavíme športom

Športové lekcie

Výučbu uskutočňujeme v športoch plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, IN-LINE. Lekcie organizujeme pre jednotlivcov, skupiny kamarátov či rôzne subjekty ako sú MŠ a ZŠ. Po vzájomnej dohode vieme zrealizovať aktivitu vyhovujúcu vašim potrebám a požiadavkám.

Športové lekcie
Plávanie

V našom klube si dieťa vie prejsť výcvikom od pred-plaveckej prípravy až po športové plávanie. Kurzy sú určené pre deti od 4 rokov. Deti sú počas kurzov rozdelené do piatich úrovní podľa miery ovládania jednotlivých plaveckých zručností. Je len na vás a na chuti vášho dieťaťa kam až sa chce v plavaní posunúť.

Momentálne prebiehajú individuálne lekcie plávania, viac informácii na 0911321399.

Úrovne plávania (DOCx)

Športové lekcie
Letný kurz plávania
Športová príprava

Športovú prípravu zabezpečujeme pre deti od 4 rokov formou všeobecnej pohybovej prípravy až po špecializované tréningy pre športovcov.

Športová príprava
Predšportová príprava

Primárnym cieľom predšportovej prípravy je budovať u deti predškolského veku záujem o šport. Naučiť deti vnímať šport a pohyb ako spôsob trávenia voľného času. Niečo, čo ich baví, čo robia rady v kolektíve kamarátov alebo so svojimi blízkymi. S prihliadaním na zdravý vývin dieťaťa chceme všestranne rozvíjať ich pohybové schopnosti - vytrvalosť, obratnosť, zmysel pre tímového ducha a fair-play.
Predšportová príprava by mala tvoriť základný stavebný mostík pre ďalšie budovanie špecifických pohybových zručnosti dieťaťa. Tréningy sú vedené hravou a súťažnou formou, zamerane na rozvoj všestrannej pohybovej gramotnosti a zdravý vývin dieťaťa. Obsahom tréningov je osvojovanie si základných lokomočných pohybov, prvky gymnastiky, atletiky, základy rôznych športových hier...
Deti by si mali mať taktiež osvojiť určité návyky ako napr. reagovať na písknutie trénera, naučiť sa čo je rad, zástup, urobiť dvojice, osvoja si lásku k pohybu.  

Športová príprava
Naše tréningy

ZŠ A.BAGARA TR. TEPLICE
4 - 6 rokov
streda
16:30 - 17:30 hod.
ZŠ A.BAGARA TR. TEPLICE
5 - 7 rokov
streda
17:30 - 18:30 hod.
M-sport TRENČÍN
4 - 6 rokov
pondelok
17:00 - 18:00 hod.Prihlásiť sa 

Tábory

Počas pobytu v našom dennom tábore Vám ponúkame množstvo aktivít pri ktorých sa Vaše dieťa nielen zabaví, ale aj niečo naučí.

cyklo
inline
voda
plávanie
laná
Organizujeme

Zameriavame sa na organizáciu športových podujatí ako sú turnaje a preteky.

Zavolajte nám

+421 911 32 13 99

Napíšte nám
IBAN

SK74 0900 0000 0051 0755 0064

Firma
Adresa:
  • Štvrť SNP 123/6
  • 914 51
  • Trenčianske Teplice
Aktualizácia:
  • 31.05.2023